Kvalitet

  • Jag arbetar fackmässigt och enligt gällande branschregler
  • Jag är behörig enligt Byggkeramikrådets Branschregler för Våtrum BBV
    Behörigheten ger rätt att utfärda Byggkeramikrådets kvalitetsdokument, en egenkontroll som visar att ditt våtrum är byggt på ett fackmässigt sätt. Företag som följer BBV använder godkända tätskiktssystem samt väljer i övrigt lämpliga material och konstruktioner.
  • Jag är medlem i PER, PlattsättningsEntreprenörers Riksförening.
  • Jag har ID06 som är ett system för att lätt kunna identifiera personer på arbetsplatsen för att se till att särskilda kvalitetskrav hålls.